Примамки

 1. Риболовни воблери

  Повърхностни, плаващи, потъващи и неутрални воблери.

 2. Риболовни блесни

  Въртящи изкуствени примамки за хищна и мирна риба.

 3. Риболовни клатушки

  Изкуствени примамки тип клатушки за хищна и мирна риба.

 4. Риболовни пилкери

  Пилкери за достигане на далечни дистанции и дълбочини.

 5. Силиконови примамки

  Силиконви примамки с отлична игра за хищна и мирна риба.

 6. Риболовни цикади

  Цикади за достигане на далечни дистанции и дълбочини.

To Top